سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

راضیه سیروسی القار – دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی دانشگاه بیرجند
محمدحسن الهی زاده – عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

نهضت عاشورا به عنوان یکی از مهم ترین حوادث در طول تاریخ از دیدگاه های مختلف اجتماعی، سیاسی، تاریخی قابل بررسی می باشد . واقعه جانسوز روز عاشورا در ا دبیات بازتابی گسترده داشته است . با توجه به اطلاعات اندک در مورد مراسم سوگواری روز عاشورا در خراسان که در قرون پنجم و ششم هجری مرکز حاکمیت سلاطین سنی مذهب بود، ادبیات عاشورایی به عنوان منبعی تاریخ نگارانه می تواند در روشن تر کردنچگونگی برگزاری این مراسم را هنما باشد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با در نظر گرفتن بسترهای تاریخی سهم ارزنده ادبیات به عنوان منبعی تاریخ نگارانه در گسترش فرهنگ اصیل شیعه مورد بررسی قرار گیرد.