سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر عالم تبریز – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد علی افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه کار، قزوین (مسئول مکاتبا
محمد حسن ملکی – دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ا
جواد سیاهکالی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد اسلا

چکیده:

نظام بودجه بندی به عنوان ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت ها مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته است. کوشش هایی که صرف تدوین و تحصیص منابع می شود، باید استفاده از منابع موجود در جهت رسیدن به اهداف جامعه را حد اکثر کند. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی جهت بهینه سازی تخصیص اعتبارات بودجه به بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدین منظور از بودجه ی ۳ سال استان قم یعنی سال های ۸۷و۸۸ و ۸۹ استفاده می گردد. نتایج حاصر از مدل نشان می دهد که تخصیص اعتبارات بهینه نبوده و نیازمند اصلاحات می باشد. که نتایج حاصل از حل این مدل می تواند به بهینه سازی آن کمک شایانی نماید. در آخر پیشنهادات و توصیه های کابردی ارائه می گردد.