سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الیار شاکر –
مصطفی کرمی –
سعید حشمتی منش –

چکیده:

در این تحقیق احیای کربوترمی اکسید کروم به کمک فعال سازی مکانیکی با استفاده از عامل احیا کننده گرافیت بررسی شده است. در این ارتباط، تاثیر زمان آسیا کاری و عملیات حرارتی بر تغییرات فازی و اندازه کریستالیت های محصولات مطالعه شد. جهت بررسی دقیق تر دما و میزان گرمای انجام واکنش ها تست DTA/TG نیز انجام شد. همچنین به منظور مشاهده تغییرات فازی ایجاد شده در زمان های مختلف، آنالیز XRD پس از ۵h و ۱۰h و ۲۰h و ۲۵h و ۵۵h اسیا کاری بر روی نمونه ها انجام شد و با نمونه آسیا نشده مقایسه گردید. نتایج بدست آمده با استفاده از آنالیز SEM که بر روی تمام نمونه ها انجام شد، نشان می دهد که با افزایش زمان آسیا توزیع اندازه ذرات به سمت ذرات ریز تر پیش می رود و در اثر کرنش ناشی از آسیا کاری اندازه کریستالیت ها با افزایش مدت آسیا کاری به کمتر از ۱۰۰nm کاهش می یابد. پس از ۲۵h آسیا کاری، آلیاژ سازی مکانیکی صورت گرفته و پیک های مربوط به کاربیدهای مختلف کروم مشاهده است.