سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدهاشم صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت
برات قبادیان – دانشیار، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسن نجفی – استادیار، گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رشد روز افزون تقاضای هر یک از حامل‌های انرژی، موجب نوسان قیمت‌ها شده و به طور طبیعی در ترکیب آینده منابع تولید انرژی تأثیر بسزایی می گذارد. یکی از راه های مقابله با این موانع استفاده از انرژی های جایگزین سوخت-های فسیلی از جمله انرژی های نو و تجدید پذیر می باشد. بیوگاز حاصل از گاوداری های صنعتی منابع انرژی تجدید پذیر است که دسترسی به آن آسان می باشد. این گاز می تواند برای تولید برق و حرارت مورد استفاده قرار بگیرد. در این مطالعه به بررسی احداث نیروگاه های تولید همزمان قدرت و حرارت با استفاده از بیوگاز تولیدی از کود گاوداری-های صنعتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که به مقدار ۷/۵۸۶۵۸۲۱۸ مترمکعب در سال بیوگاز از واحدهای گاوداری تولید می شود. این مقدار معادل ۲۳۹/۲ میلیون بشکه نفت خام می باشد. این مقدار تأمین کننده بیش از ۹۷ درصد از انرژی در بخش کشاورزی می باشد. همچنین به مقدارGWh 365738/1259 الکتریسیته و به مقدار GWh 8607/1889 گرما می‌تواند توسط واحد بیوگاز گاوداری‌های کشور تولید شود. ظرفیت نیروگاه های پراکنده حاصل از بیوگاز قابل استحصال از گاوداری‌های کشور تقریباً می‌تواند ۶/۰ درصد از کل برق تولیدی می‌باشد. نتایج نشان می دهد دوره بازگشت سرمایه با افزایش ظرفیت گاودار ها کاهش می یابد. همچنین برای گاوداری های واحدهای شیری نرخ بازگشت سرمایه بیشتر می باشد. دوره بازگشت سرمایه نیروگاه تولید همزمان بیوگاز سوز برای گاوداری‌های واحد شیری ۲/۷-۹/۳ سال و نرخ بازگشت سرمایه حدود ۵/۲۷-۴/۸ درصد می‌باشد. برای گاوداری‌های واحد پرواربندی باز گشت سرمایه ۲/۷-۵/۵ سال و نرخ بازگشت سرمایه حدود ۲/۱۸-۱۴ درصد می‌باشد.