سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کامران کوزه گر – کارشناس ارشد عمران، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان

چکیده:

سدهای خاکی جزو مهمترین و بزرگترین سازه های احداث شده بدست بشر می باشند که از بدو ساخت به دلیل عملکردشان در مجاورت طبیعت همواره با بلاهای طبیعی روبرو بوده اند. وقوع سیل و زلزله باعث شده که عملکرد آن بسیار پرچالش و ریسک پذیر شده، احتمال خرابی در آن پرمخاطره شود. این دو فاجعه علاوه بر اثرات بدوی دارای اثرات ثانویه نیز می باشند، یکی از این اثرات ثانویه که حین و پس از زلزله روی می دهد، روانگرایی خواهد بود. در این مقاله به بررسی تحلیل ریسک و احتمال خرابی سد در اثر وقوع روانگرایی می پردازیم، یک تحلیل جامع ریسک برای سدهای خاکی دربرگیرنده یک پروسه تکراری شامل شناسایی تمام خطرات تهدیدکننده سد همراه با احتمال وقوع آن می باشد. تحلیل ریسکدر روانگرایی مراحل متعددی داشته و به دلیل اندرکنشهای موجود بین اجزا و مولفه ها، انجام تحلیل بر روی هر مولفه به منظور سازگاری با دیگرانامری ضروری است یعنی در صورت عدم کنترل فشار حفره ای در بدنه و پی یک سد خاکی، احتمال خرابی سد تابعی از تنش موثر در همان لحظه و شدت شتاب اوج زلزله خواهد بود.