سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کمالی سروستانی – دانشگاه تربیت مدرس
نگین یزدانی – دانشگاه تربیت مدرس
احمد زارعی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هر چند بعضی از ترکیبات بین فلزی دوگانه با فرمول استوکیومتری مشخص در دیاگرام فاز وجود ندارند که دلیل بر عدم شکل گیری ساختارهای فوق می باشد ، اما در دهه اخیر بسیاری از ترکیبات فوق چه از نظر تجربی و چه با تقریب های محاسباتی خود را در حالت پایداری نشان داده اند . بر اساس نتایج تجربی ( فاز دیاگرام ) ترکیب بین فلزی La2Al موجود نمی باشد . به همین منظور علل عدم شکل گیری این ترکیب را بر اساس ترکیب پایه Ho2Al مورد بررسی قرار داده ایم . در همین راستا رفتار این ترکیب را با نسبت دادن خاصیت مغناطیس به آن در قیاس با ترکیبات Gd2Al Ho2Al از نظر مغناطیسی و با Y2Al با توجه به اینکه ترکیبی غیر مغناطیسی است از دیدگاه طیفهای اشعه ایکس و میزان یروی درون سیستمی محاسباتی با برنامه وین و قیاس آنها با یکدیگر مورد توجه قرار دادیم.