سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ریحانه سفیدکار – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
امیر کاووسی – استادیار ،عضو هیئت علمی گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشت

چکیده:

آلودگی هوا با تار و پود زندگی مدرن آمیخته است که زاییده ی فعالیت های انسانی و زیستی است.از آنجایی که امروز علاوه بر گسترش شهرها و همچنین افزایش جمعیت آنها تعداد واحد های صنعتی رو به افزایش است،این پدیده به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است.اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که این آلودگی رفاه عمومی و حتی سلامت و بهداشت افراد جامعه را به خطر انداخته و باعث تشدید بیماری هایی تنفسی و ایجاد انواع سرطان ها می شود.در صورتی که بتوان با محاسبه احتمال رخداد آلودگی هوا در نقاط مختلف یک ناحیه (مثلا یک شهر)مکان های آلوده را شناسایی کرد،این امکان برای مسئولین سلامت جامعه بوجود خواهد آمد تا با شناسایی منابع آلاینده آن نقاط در جهت کاهش آلودگی گام بردارند. برای این منظور اغلب با فرض استقلال بین نواحی، به تجزیه و تحلیل داده های آلودگی توسط روش های آمار کلاسیک پرداخته می شود.در این مقاله با لحاظ کردن وابستگی مکانی بین نواحی مورد مطالعه، روش های تحلیل داده های مکانی(فضایی) به ویژه رگرسیون لجستیک فضایی و کریگینگ نشانگر برای تحلیل داده های آلودگی هوای شهر تهران و محاسبه احتمال رخداد آلودگی و تهیه نقشه های مرتبط به آنها مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.