سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا قاسمی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
امیر بهشاد – دانشجوی دکتری سازه

چکیده:

صفحات کامپوزیت الیافی به خاطر ضخامت کوچکشان تحت بارهای فشاری دچار کمانش میشوند رفتار این نوع از مصالح تحت تاثیر پارامترهای نظیر ضخامت الیاف زاویه الیاف مدولهای الاستیسیته طولی عرضی و برشی میزان بار وارده و غیره می با شد باتوجه به اینکه پارامترهای درگیر درتحلیل اینگونه مصالح دارای ویژگیهای کاملا مشخصی نیستند لذا از نظریه قابلیت اطمینان درتحلیل اینگوه صفحات استفاده می شود دراین تحقیق تابع شرایط حدی با توجه به میزان بارفشاری وارده و ویژگیهای صفحه تحت این نوع بارگذاری تعریف شده است درادامه برای بدست آوردن شاخص قابلیت اطمینان و احتمال خرابی از روشهای قابلیت اطمینان مرتبه اول دوم و نمونه برداری با اهمیت استفاده شده است.