سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید حکیمی گیلانی – دانشگاه گیلان
آرش زینل زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
رضا شریعتی نسب – دانشگاه بیرجند
قلیچ سارلی – شرکت توزیع نیروی برق گیلان

چکیده:

در خطوط انتقال به علت دامنه بالای ولتاژ، برقگیرها برای کنترل تنشهای ناشی از کلیدزنی به کار میروند. در صورت ایجاد خطا در عملکرد برقگیر، تنش و اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی میتواند صدمات بسیاری را به سیستمعایقی شبکه قدرت وارد کرده و در نتیجه تعداد قطعی افزایش مییابد. این مطلب اهمیت محاسبه ریسک خرابی برقگیر و پیشبینی عمر مفید آن را نشان میدهد. عموماً محاسبه احتمال خرابی برقگیر به علت غیرخطی بودن پارامترهای شبکه و برقگیر، پیچیده و زمانبر است. علاوه بر این تعداد نقاط کاندید زیادی نیز جهت استقرار برقگیر در شبکه وجود دارد که احتمال خرابی برقگیر برای هرنقطه بایستی بصورت جداگانه محاسبه گردد. از اینرو در این مقاله یک شبکه عصبی جایگزین شبکه اصلی شده بگونه ای که بتواند با داشتن پارامترهای مهم در محاسبه ریسک خرابی، احتمال خرابی برقگیرهای خطوط انتقال در اثر اضافه ولتاژهای کلیدزنی را در نقاط مختلف شبکه تخمین بزند. به این منظور یک شبکه انتقال نمونه به کمک نرمافزارEMTPشبیه سازی شده و برقگیر در چند نقطه کاندید قرار میگیرد. سپس مطالعات تنشهای ناشی از کلیدزنی صورت پذیرفته و ریسک خرابی برقگیر محاسبه میشود