سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا زمان وزیری –
مجید صفار اول –
غلامحسین احمدی بنی –
زهرا شمس اسفند ابادی –

چکیده:

حذف یارانه سوخت و منطقی شدن قیمت سوخت مصرفی، توجه مصر فکنندگان و مراجع تصمی مگیرنده در زمینه مصرف سوخت و انرژی را به سوی خود جلب نموده است. بویلرهای صنعتی یکی از وسایل پر مصرف سوخت هستند که هر اقدامی در راستای کاهش مصرف سوخت در آنها می تواند هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیس تمحیطی جذاب باشد. لذا دراین مقاله، با انجام آزمایش دود بر روی یک بویلر با استفاده از دستگاه تستو مدل اکس ۳۵۰ در ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یک مطالعه موردی، تلاش شده است که با کنترل هوای ورودی، احتراق را بهینه نموده و نتایج را با توجه به محصولات احتراق بررسی کرد که این امر بر اساس دستورنامه دور های تعیین عملکرد انجمن مهندسان امریکا PTC 4.1)) صورت گرفته است. با تغییر در شرایط ورودی، نتایج مختلف از لحاظ میزان مواد موجود در محصولات از جمله اکسیژن، د یاکسید کربن، منوکسید کربن ونیترات، آنالیز و بهترین حالت به عنوان نقطه بهینه انتخاب گردیده است. در انتها با مقایسه راندمان اولیه با راندمان جدید و بررسی اقتصادی آن، توجیهپذیری اعمال تغییرات و کاهش قابل ملاحظه میزان هزینه مصرف سوخت نشان داده شده است.