سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید آیباغی اصفهانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

امروزه افزایش مداوم جمعیت، کشورهای جهان را بیش از پیش با مشکل کمبود انرژی رو به رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند و محیط زیست ، صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده اند . به طوری که حفظ منابع انرژی ، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست ، کاهش میزان مصرف انرژیهای فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی واقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز میکند .در این مقاله تلاش نموده ایم ابتدا تعریفی از توسعه پایدار ارائه داده و سپس به اختصار به تبیین نقش معماران در تحقق این نوع توسعه بپردازیم.برای انجام این کار در ابتدا به تبیین مفاهیم اولیه را تبیین نموده و سپس به بررسی جنبه های مختلف تاثیرگذاری معماران در سهجنبه توسعه پایدار اجتماعی ، توسعه پایدار اقتصادی و توسعه پایدار محیطی پرداخته ایم. در نهایت نتیجه می شود که معماران در هر سه جنبه یاد شده موثر هستند و در پایان به وظیفه و نقش معماران در مسیر توسعه پایدار اشاره خواهیم داشت