سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مبتکرسرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تهران
جواد اشجاری – دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
محمدجواد بلورچی – سازمان زمین شناسی کشور

چکیده:

عوامل متعددی برای رخداد پدیده فرونشست در دشت تهران تا کنون ذکر شدهاند اما مهمترین دلیل راهمواره برداشت بیش از حد آب زیرزمینی ذکر کردهاند. شهر تهران بر روى نهشتههاى آبرفتى جوانی بنا شده است که ستبرای آبده آنها حداکثر به ۴۰۰ متر میرسد و آبخوان اصلی تهران درون این آبرفتها جای گرفته است و حضور لنزهای رسی پراکنده سبب تشکیل آبخوانهای محبوس در زیر سفره اصلی شده است. دربررسی هیدروگراف واحد دشت تهران و مقایسه آن با هیدروگراف منطقه فرونشستی میتوان به ثابت بودن نسبی تغییرات آن در بازه ۷ ساله و شباهت نمودارها پی برد. همچنین نسبت عمق برداشت در هردو منطقه یکسان میباشد اما میزان برداشت آب در منطقه فرونشستی نسبت به مساحت بیش از مقدار برداشت در خارج محدوده فرونشستی میباشد. افت سطح آب زیرزمینی در خارج محدوده فرونشست سریعتر از افت در منطقه فرونشستی میباشد با این وجود شاهد افزایش نرخ فرونشست در چند سال گذشته بودهایم. با توجه به شواهد عوامل دیگری غیر از افت سطح آب زیرزمینی در دشت تهران در رخداد فرونشست دخیل میباشند.