سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش

چکیده:

هدف تحقیقی علمی و کاربردی از قراردادهایEPC و بررسی مختصر معایب و مشکلات و محاسن و مزایای این نوع قراردادها در پروژه های عمرانی کشور و نتیجه گیری در خصوص کاربردی تر کردن این روش در پروژه ها می باشد.تعریف EPCشامل سه بخش عمدهEngineering طراحی و مهندسیProcurmernt تهیه و تامین کالا) ,Constructionساخت و اجرا) می باشد.اما یک قراردادEPC به همین مطالب خلاصه نمی شود و تنها دانستن اصول و در کنار هم قراردادن منابع سه گانه فوق نمی توان قراردادEPC را انجام داد.در واقع مراحل ترکیب عملیات،اداره کردن،تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و در نظر گرفتن خطرات و ریسک پروژه جزئی از پروژههایEPC هستند.[ ۱]یکی از مسائل قابل وجه در پروژه هایEPC نقش بسیار مهم مدیری پروژه می باشد که بدلیل ضعف های مدیریتی در پروژه ها نیاز به مدیران متعهد و متخصص بیشتراحساس می شود.از بارزترین ویژگیهای عمده پروژه ها به روشEPC کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه (بویژه از دیدگاه کارفرما)می باشد که این مقوله منجر به جذب بیشتر کارفرمایان و پیمانکاران با این روش اجرا شده است و در سالهای اخیر پروژه های زیادی با این روش اجرا شده است