سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمهدی سیفی تیزابی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کریم زاده – عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین قره شیخلو – کارشناس ارشد بیابان زدایی
اسماعیل دودانگه –

چکیده:

ایران از نظر اقلیمی دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک می باشد که همواره دچار مشکلات ناشی از کمبود آب بودها ست علیرغم محدودیت های منابع آب میزان راندمان استفاده از آب درکشور پایین بوده که بیشترین تلفات آب مربوط به بخش کشاورزی می باشد یکی از مهمترین چالشها درکاشت درختان افزایش توان ذخیره سازی آب در خاک و کاهش تبخیر جهت تامین آب مورد نیاز گیاه می باشد این موضوع د رمناطق خشک و نیمه خشک اهمیت فزاینده ای به خود میگیرد هدف ما از این مقاله بررسی کلی سوپرجاذبها و مروری چند برمطالعاتی است کهدراین رابطه صورت گرفته است استفاده از مواد سوپرجاذب می تواند باعث حفظ آب درخاک شده و مشکل گیاه در هنگام خشکی برای دسترسی به اب را رفع نماید هیدروژل در مدت زمانی که حجیم می شوند مقادیر بسیار بالایی آب جذبنموده و باعث افزایش نگهداری آب در اطراف ریشه می گردند. استفاده از سوپرجاذب باعث میشود کهدر فرایند آبیاری آب در لایه سطحی خاک نگهداری و تبدیل به منبع مهمی برای استفاده گیاهان شود.