سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا منصفی – دانشگاه فردوسی مشهد استادیار و عضو هیئت علمی گروه علمی مهندسی کامپیو
قاسم قاری زاده مقدم – دانشگاه پیام نور دانشجوی کارشناسی ارشد
سمیه دهقان سفید سنگی – دانشگاه آزاد دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نظرکاوی حوزه جدیدی درداده کاوی است دراین مقاله رویکرد های متفاوت و متدولوژیهایی که دراین حوزه مورد استفاده قرارگرفته را مورد بررسی قرار خواهیم دادو مقایسه مختصری بین این روش های متفاوت خواهیم داشت.