سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسینی – معاون حفاظت و بهره برداری، شرکت آب منطقه ای گلستان
یحیی لطفی – مدیر دفتربهره برداری ونگهداری ازتاسیسات آبی، شرکت آب منطقه ای گلستان
احمد مارامایی – کارشناس دفتر حفاظت وبهره برداری ازمنابع آب، شرکت آب منطقه ای گلستان

چکیده:

موضوع تجارت آب در سالهای اخیر به عنوان راهکار جدید مقابله با بحران آب و کم آبی مورد توجه قرار گرفته است، این موضوع جهت کشوری چون ایران که در ناحیه خشک ونیمه خشک قرار دارد و میزان بارندگی آن کمتر از یک سوم و تبخیر آن در حدود ۳ برابر میانگین جهانی بوده ،قابل توجه می باشد. تحلیلهای کارشناسی بیانگر آن است که در آینده نزدیک ارزش ذاتی آب افزایش و به عنوان (طلای آبی) در جهان شناخته خواهد شد ،لیکن علیرغم ارزش ذاتی همانند نفت و گاز قابلیت انتقال را از طریق لوله و خط انتقال به نقاط مختلف را دارا نمی باشد طرح ایده آب مجازی در سالهای اخیر راهکاری جهت این موضوع می باشد که چگونگی انتقال احجام زیادی از آب را بصورت مجازی بین کشور های مختلف جهان امکان پذیر می کند. در مقاله حاظر ضمن بررسی اجمالی ادبیات آب مجازی شامل تعاریف کلی ، تفاوت آب مجازی با بهره وری آب ، بررسی آب سبز، ، آب آبی و خاکستری به موضوع آب مجازی در تعدادی از کشورهای جهان ، ایران ودر استان گلستان پرداخته شده است تا به لحاظ مزیت نسبی بر مبنای حد اقل کردن مصرف آب برای محصولات و ارزش افزوده بیشتر در مبادلات توجه نمود، در این راستا با توسعه صادرات جایگزین سیاست تغییر واردات نیز بهینه خواهد شد. بدیهی است برآیند این روش در کنار سیاستهای مربوط به افزایش بهره وری و کارایی مصرف آب، به مقابله موفقیت آمیز با بحران کم آبی منجر خواهد شد.استان گلستان در مقایسه با سایر استانهای شمالی مانند گیلان ومازندران از میانگین آبی کمتری در هکتار در مقایسه با اراضی برخودار می باشد در نتیجه موضوع تجارت مجازی آب در آن قابل بررسی بوده،تا با نگرش جدید به الگو کشت استان، بخشی ازتولیدات به سمت محصولاتی با ارزش افزوده بالاترکه مورد نیاز سایر استانها باشد سوق داده شود.اقلیم متفاوت استان که دارای شرایط ایده الی جهت تولیدانواع صیفی جات ومحصولات باغی وگلهای زینتی می باشد در این راستا قابل توجه است .