سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا بایبوردی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
پریسا هاشم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

انسان و فضایی که او را در بر گرفته به طور متقابل بر هم تأثیر گذارند، فضا می تواند تک تک اعمال، رفتار، اعتقاد و آرمان های انسان را شکل دهد. می تواند موجب سعادت یا شقاوت ا و شود، اولین فضایی که از بدو تولد تا مرگ، انسان را در بر می گیرد خانه اوست. نیاز به سکونت بعد از آب و هوا و غذای سالم از مهم ترین نیازهای آدمی است.به همین دلیل در این پژوهش سعی شده تا با ارائه ی الگوهایی در خانه و در مقیاسی بزرگ تر در محله (با طراحی خانه های مسکونی مطابق با این اصل مرکز محله و …) این نیاز انسان که در محله و خانه های امروزی به فراموشی سپرده شده تامین شود . فضای شهری و در مقیاس کوچکترمحله های مسکونی به مفهوم صحنه ای است که فعالیت های عمومی زندگی شهری در آنها به وقوع می پیوندند . خیابان ها، میادین و پارک های یک شهر فعالیت های انسانی را شکل می دهند . این فضاهای پویا در مقابل فضاهای ثابت و بی تحرک محل کار و سکونت، اجزای اصلی و حیاتی یک شهر راتشکیل داده، شبکه های حرکت، مراکز ارتباطی و فضاهای عمومی بازی و تفریح را در شهر تامین می کنند.