سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین محمدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
فرشید جندقی علایی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

طراحی بهتر سازه ها دربرابر زلزله مدتهاست که ذهن مهندسان را به خود مشغول کرده است اما طراحی بهینه و مطمئن سازه ها بدون شناخت تاثیر عناصر مختلف موجود درسازه ها امکان پذیر نمیباشد تاچند سال پیش تاثیر میانقاب ها دررفتار سازه نادیده گرفته می شد اما از چندسال پیش محققان به نقش این عناصر درعملکرد سازه توجه بیشتری نمودها ند تحقیقات جدید علاوه بربررسی تاثیر میانقاب ها بررفتار سازه ها سعی دارند با استفاده ازا ین میانقابها به تقویت سازه های موجود نیز بپردازند درتحقیق پیش رو به موضوع تقویت قابهای بتنی با استفاده از تقویت میانقاب مصالح بنایی به وسیله پلیمرهای مسلح کربنی cfrp می پردازیم از این رو ابتدا با استفاده ازنتایج آزمایشگاهی صحت مدل اجزا محدود ساخته شده درنرم افزار ANSYS بررسی شده و سپس با ازمایش مدلهای بیشتر به بررسی تاثیر عوامل مختلف می پردازیم.