سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یاسر یدالهی – کارشناسی ارشد سازه
حامد همدانی – کارشناسی ارشد سازه
علی بابایی – کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی ازجمله سیستم های مناسب جهت بهسازی و مقاوم سازی سازه ها دربرابر بارهای جانبی درساختمان های کوتاه وبلندمرتبه می باشد که دارای شکل پذیری ظرفیت باربری سختی و میزان اتلاف انرژی بیشتری نسبت به سایرسیستمهای مشابه دربرابر بارهای جانبی بوده و دردونوع سخت شده و سخت نشده اجرا می شوند باتوجه به اینکه دیوارهای فولادی سخت شده دارای ظرفیت باربری و میزان اتلاف انرژی بیشتری نسبت به نمونه های سخت نشده با مصالح مشابه می باشد لذا دراین مقاله به بررسی اثرات سخت کننده های افقی و قائم ازلحاظ ظرفیت باربری میزان اتلاف انرژی و شکل پذیری دریک دیوار فولادی سخت شده با استفاده ازنرم افزار اجزای محدود ANSYS پرداخته شده است