سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حیدر ارمغان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
میرعلی سیدمعصومی – مدرسان مدعو دانشگاه پیام نور مرکز مشگین شهر
حجت اسفرم مشگین شهر –

چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت در کره خاکی و نیاز به عملکردهای بالای گیاهان زراعی به منظور تامین مواد غذایی از جمله برنامه های وسیع و دامنه داری است که بایستیدراین زمینه تحقیقات و پژوهشهای جدی را دنبال نمود درکشورهای توسعه نیافته که همواره امکانات محدودی درجهت افزایش سطح زیرکشت گیاهان زراعی وجود دارد افزایش عملکرد درواحد سطح به عنوان بهترین چاره برای تامین غذای مردم درنظر گرفته شدها ست که عمدتا متکی براصلاح ارقام و استفاده از واریته های پرمحصول متناسب برای هر منطقه با آزمایشهای مربوط به آنها می باشدبدین جهت آزمایشی روی عملکرد و اجزای عملکرد تعداد چهارده ژنوتیپ مختلف از سویا درقالب طرح آزمایشی بلوک کاملا تصادفی درپارس اباد مغان صورت گرفت که دراین آزمایش رقم BP با ۶۳/۹۷ عدد غلاف دارای بیشترین تعداد غلاف بود و رقم DPX با وزن ۲۳۰ گرم بیشترین وزن هزاردانه را به خود اختصاص داد