سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه دهقان چناری – مدیریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور
جواد درویشی خاتونی – مدیریت زمین شناسی دریایی، سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور
راضیه لک – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اآتشافات معدنی آشور
علی محمدی – دانشجوی دآتری زمین شناسی، دانشگاه ETH زوریخ، سوییس

چکیده:

دریاچه ارومیه بعنوان بزرگترین دریاچه فوق اشباع از نمک جهان از لحاظ مساحت در ایالت آذربایجان در شمال غرب ایران واقع است. در این مطالعه ٣ مغزه رسوبی دست نخورده از رسوبات بستر در حاشیه غربی دریاچه به روش مغزه گیر Auger تهیه شد. نمونهها مورد آزمایشات دانه بندی، شناسایی اجزای رسوبی، مورفومتری، آانی شناسی با استفاده از میکروسکوپ بیناکولار و ICP قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که رسوبات تخریبی متشکل از کانی های کوارتز، کربنات تخریبی، فلدسپات، خرده سنگ، و کانیهای رسی مانند کائولینیت می باشد. پلت آرتمیا، دانههای پوششدار و اائید از رسوبات بیوشیمیایی در قسمت غربی دریاچه است، پوسته صدف مربوط به استراکودا نیز دیده شد. همچنین رنگ پلتها از سفید تا سیاه تغییر میکند که علت آن پیریتی شدن آنهاست. رسوبات شیمیایی این دریاچه شامل نمک، ژیپس و کلسیت یا آراگونیت است.گردشدگی کوارتزها خیلی خوب نمیباشد. سایر ذرات آواری نیز گردشدگی خوبی را نشان نمیدهند. همچنین گردشدگی پلت، دانههای پوشش- دار و اائید ذاتی بوده و از نیمه زاویهدار تا گردشده مشاهده شده است. بنابراین وجود اجزای مختلف تشکیل دهنده رسوب بیانگر چند منشائی بودن آن است.