سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه رضا زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمد مهدوی – استادیار منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
لیلا روزبه نصیرایی – دانشجوی دکتری میکروبیولوزی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
محمد اکبرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

گیاه مینای پرکپه ( Tanacetum polycefalum Schultz- Bip ) یکی از گونه‌های جنس مینا و متعلق به خانواده کاسنی و گیاهی معطر و چند ساله است. این گونه دارای خاصیت ضدعفونی کننده، بی‌حس کننده نسبت به درک، بیهوش کننده، سه بکوشیم صورت و پوست، گند سودایی، خلط آورزمانه سرطان، زد به هال پیچید، پایین آورنده فشارخون و آرام کننده سوزش است. هدف: مطالعه بررسی اجزای تشکیل دهنده ساز گیاه ( Tanacetum polycefalum Schultz- Bip ) روش تحقیق: در بررسی اسانس گیری از اندام‌های هوایی در مرحله گل‌دهی گیاه به روش تقطیر بابا به صورت گرفت و شناسایی ترکیبات موجود در اسناد به وسیله دستگاه‌های کروماتوگراف گازی GC و کروماتوگراف گازی متصل به طیف سنج جرمی GC/MS انجام شد. نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق منجر به شناسایی ۴۰ که ترکیب، مشتمل بر ۳/۹۱ در صد کل قصاص در گیاه شد. که مهم‌ترین ترکیبات آن عبارتند از: ۱,۸-Cineole ( 9/27 در صد)، Camphor ( 67/20 در صد )، Borneol ( 08/7 در صد)، Chrysanthenone ( 22/5در صد)، Terpinene-4-ol ( 50/3 در صد)، Camphene ( 37/3 در صد) ، cis-sabinene hydrate ( 034/2 در صد) نتیجه‌گیری: با توجه به تحقیق صورت گرفته و بررسی تحقیقات دیگر محققین ، تفاوت در نوع و میزان ترکیب ها در گیاه می‌نای پرکپه با سایر گونه‌ها وجود دارد .