سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی داداش زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درمطالعه ویژگیهای مسکن و معماری ایران نه تنها عوامل تاریخی و اقتصادی باید دقیقا مورد بررسی قراربگیرد بلکه باید تاثیر عوامل جغرافیای طبیعی روی معماری مسکن درنواحی اب و هوایی مختلف نیز بررسی شود سخن از شکل شناسی معماری سنتی ایران بدون تحلیل عناصرسازنده و شناخت اجزا تشکیل دهنده آن مقوله ای ناتمام خواهد بود عنصرسازنده و مشخصات فیزیکی و هندسی آن تاثیر قاطعی درنتیجه نهایی حجم کلی باقی می گذارد فرایند شکل گیری درطبیعت غالبا به کمک ساختار یا ساختارهایی به انجام می رسد شکل گیری احجام درمعماری سنتی ایران نیز مشابه طبیعت از این قواعد پیروی می نماید مناطق مختلف درطول زمان شرایطی را برای مردم ساکن خود ایجاد کردها ند که باعث تشکیل و نیز تکمیل ویژگی های درمساکن این نواحی شده است که بصورت نسبتا کاملی با محیط اطراف سازگار بودهاند دراین مقاله ویژگیهای معماری بومی تیپولوژی معماری درمناطق بیابانی بررسی شده است این ویژگیها شامل بافت شهری پلان ها و نقشه ها فرم بناها اندازه بازشوها پوشش بام و مصالح مورد استفاده می باشد.