سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نوشین نصیری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده
مسعود امامی – دانشیار دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مواد و متالور

چکیده:

آلیاژهای هیپو یوتکتیک Al-Si با درصد بالای Mg، به صورت کامپوزیت های درجا با زمینه Al هستند که دارای ذرات سخت Mg2Si بوده و این ذرات درشت Mg2Si تقویت کننده باعث کاهش خواص می شود. بنابراین کامپوزیت با ذرات درشت Mg2Si اولیه نیاز به اصلاح ساختاری داشته تا خواص مکانیکی و انعطاف پذیری مناسبی را بدست آورد. عناصر کمیابی نظیر استرانسیم، کلسیم و نمک های آنها می تواند مورفولوژی Mg2Si اولیه را اصلاح کند. در این تحقیق اثرات افزودن استرانسیم و کلسیم به کامپوزیت Al-15%Mg2Si بررسی شده است. با استفاده از میکروسکوپ نوری، SEM و آنالیز تصویری نشان داده شده است که کلسیم به مقدار کمی باعث درشت شدن ساختار Mg2Si اولیه شده و اندازه ی متوسط ذرات را به میزان حدود ۵۰ درصد افزایش می دهد. کلسیم همچنین باعث تغییر مورفولوژی Mg2Si اولیه در ریز ساختار می گردد. همچنین با افزایش مقدار استرانسیم، مورفولوژی Mg2Si اولیه، از چند وجهی (۰۵/۰ درصد استرانسیم ) به چهار ضلعی (۱/۰ درصد استرانسیم) و سپس در مقادیر بالاتر (۵/۰ درصد استرانسیم) به ستاره مانند تغییر نموده و اندازه ی آن نیز به میزان قابل توجهی زیاد می شود..