سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منیژه مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-محیط زیست، مرکز بین المللی علوم و ت
عطااله سلطانی – استادیار، بخش مهندسی شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد میرزایی – دانشیار، بخش شیمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

حضور آهن در آب باعث مشکلات بهداشتی می گردد از اینرو حذف آن اجنتناب ناپذیر است. تاکنون روش های متعددی برای حذف آهن از محلول های آبی مطرح شده است که از آن جمله می توان به هوادهی، فیلتراسیون،اکسیداسیون و … اشاره کرد. از آنجا که روش هوادهی روشی ارزان و سازگار با محیط زیست است و بدلیل حذف هزینه های مربوط به افزاینده های شیمیایی و فولینگ فیلترها، نداشتن اثرات جانبی بر آب تصفیه شده و … از نظر اقتصادی و زیست محیطی به صرفه است لذا با توجه به کاهش هزینه ها و صرف انرژی کمتر این روش حائز اهمیت می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر فاکتورهایpH محلول اولیه و نرخ هوادهی بر میزان حذف آهن است. نتایج حاصله نشان می دهد افزایش نرخ هوادهی تأثیر اندکی بر میزان حذف آهن دارد ولی تغییراتpH به شدت بر سرعت اکسیداسیون آهن تأثیرگذار است.