سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود باشگاه پژوهشگران جوان
شهرزاد شریعتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سیدحسین بدیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

دراین تحقیق نانوذرات TiO2 به روش هیدروترمال سنتز و تهیه گردید هدف ازاین تحقیق بررسی اثر PH محلول بر روند سنتز نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش هیدروترمال می باشد از اسید کلریدریک جهت تنظیم PH استفاده شد میزان PH اثر زیادی برویژگیهای پودرسنتز شده ازجمله اندازهدانه و مورفولوژی پودرسنتز شده دارد نتایج XRD نشان دادکه با افزایش PH اندازه دانه کاهش یافت مطالعات SEM نیز بیانگر آنست که با افزایش PH تمایل به آگلومره شدن پودر بیشتر شده است