سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ریحانه خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده
مسعود امامی – استاد دانشگاه تهران، پردیسدانشکده های فنی، دانشکده متالورژی و مواد
عباس هنربخش رئوف – دانشیار دانشگاه سمنان، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

در این پژوهش اثرات افزودن لیتیم و سدیم بر ریزساختار کامپوزیت درجا Al-15wt.%Mg2Si برروی مقاطع نازک بررسی شده است. با استفاده از میکروسکوپ نوری، SEM و آنالیز تصویری نشان داده شد که افزایش لیتیم باعث تغییر مورفولوژی Mg2Si اولیه از حالت نامنظم (اغلب دندریتی) به چندوجهی شده و اندازه متوسط ذرات را تا حدود ۸۵ % کاهش می دهد. لیتیم همچنین باعث تغییر مورفولوژی Mg2Si یوتکتیک از حالت تیغه ای به شکل مرجانی می گردد. با افزایش سدیم، مورفولوژی Mg2Si اولیه از نامنظم (اغلب دندریتی) به چندوجهی تبدیل شده و اندازه ذرات نیز به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. از طرفی سدیم مورفولوژی Mg2Si یوتکتیک را از تیغه ای به الیاف بسیار ریز یا نقطه ای تبدیل می کند.