سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیره کلهرزاده – دانشگاه علم وصنعت ایران
احمد چلداوی – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی عباسی دوانی – دانشگاه علوم و تحقیقات
مهدی جوادزاده – دانشگاه صنعتی مالک اشتر،

چکیده:

در طراحی و انتخاب تجهیزات سازگاری الکترو مغناطیسی) EMC ( اهمیت وافری دارد.لازم است تمامی اجزای بکاررفته در هر سیستمی مورد بررسی قرار بگیرد.وتمهیدات لازم برای کارکرد بهینه ی سیستم انجام شود.در این مقاله یک مدار تقویت کننده کم نویز انتخاب شده است.این مدار دارای گین ۵۱۵۱ dB می باشد.و درسیستم های پزشکی پرکاربرداست.این مداربه صورت تئوری و عملی بررسی گردیده وبا اعمال EMP بر این مدار آستانه تخریب بدست آورده ایم وتاثیر اعمال EMP بر عملکرد مدار بررسی شده است