سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید مفاخری – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی گروه شناسایی و مبارزه با علف های
محمدرضا اردکانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمد جواد میرهادی – دانشجوی کارشناسی ارشد و عضو هیات علمی گروه شناسایی و مبارزه با علف های
فریبا میقانی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

در سال های اخیر، مصر ف بیش از حد علف کش های شیمیایی، نگرانی راجع به اثر مخرب این مواد بر سلامت محیط زیست و موجودات زنده را افزایش داده و ضرورت مطالعه پیرامون روش های غیر شیمیایی مدیریت علف های هرز را ایجاد کرده است. به همین منظور این آزمایش در آبان سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج شروع شد تا به بررسی توانایی گیاه پوششی چاودار زمستانه در کنترل علف های هرز کشت ذرت بپردازد. طرح آزمایشی مورد استفاده، بلوک کامل تصادفی با آرایش اسپلیت پلات در چهار تکرار و تیمار های آزمایش شامل سه تراکم کشت چاودار و سه مرحله قطع چاودار بود. پس از کاشت ذرت در بهار، نتایج نمونه گیری از علف هرز سلمه تره نشان داد که تیمار قطع مرحله سه (که سنبله در تمام بوته ها ظاهر شده و ارتفاع به بیش از ۱۵۰ سانتیمتر رسیده بو د)، تراکم سلمه تره در هفته چها رم و ششم پس از کاشت را به ترتیب %۲۷/۰۵ و ۲۵/۳۳% و بیوماس این علف هرز ر ا در هفته ششم پس از کاشت ذر ت ۱۷/۸۳% کنترل نموده است و به عنوان بهترین تیمار شناخته می شود. با توجه به این نتایج به نظر می رسد که ممکن است بتوان با استفاده از گیاهان پوششی، علف های هرز را کنترل نموده و به کاهش مصرف علف ک شهای شیمیای ی در کشاورزی کمک نمود.