سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ریحانه مقدس جعفری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف
فیاض رحیم زاده رفویی – استاد دانشکده مهندس یعمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین تحقیق اثرات ناشی از اعمال گرادیان حرارتی مربوط به بحرانی ترین شرایط دمایی برروی رفتار لرزه ای سدهای بتنی قوسی مورد مطالعه قرارگرفته است برای این منظور یک مدل سه بعدی محدود از سد بتنی قوسی کارون ۴ با استفاده از نرم افزار ANSYS تهیه شد سپس توزیع حرارت در ضخامت سد با به کارگیری روش اشتوکی – درون برای دو حالت بحرانی تابستانی و زمستانی و نیز بصورت دقیق تر با انجام تحلیل حرارتی توسط نرم افزار ANSYS انجام شد در ادامه تحلیل های حرارتی استاتیکی ، استاتیکی فقط با بارگذاری حرارتی مودال ، دینامیکی بدون و یا بارگذاری حرارتی برای پی جرم دار انجام شد نتایج حاصل از تحلیل ها ی انجام شده نشان دهنده آن است که اعمال اثرات حرارتی در تحلیل دینامیکی در مجموع به ترتیب موجب افزایش و کاهش مقادیر کشش و فشار حداکثر و همچنین کاهش جبری تغییر مکان ها تمایل به سمت بالا دست در بدنه سد می شود.