سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا اسداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ابراهیم رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی دهستانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

با توجه به وجود منابع عظیم گوگرد در خاورمیانه و مشکلات زیست محیطی مربوطه، استفاده از آن در صنعت بتن از جمله راهکارهای مفید و موثر در این مقوله است . در این مقاله ضمن معرف ی اجمالی بتن گوگردی، مشخصات بتن مزبور به طور خلاصه ارائه شده و در ادامه معایب و مزایای استفاده از این نوع بتن در کاربری های مختلف تبیین گردیده است . سپس به بررسی انرژی مصرفی برای تولید سیمان گوگردی و اثرات مربوط به استفاده از این نوع بتن در کاهش مصرف انرژی پرداخته شده است . این مطالعه در ادامه حایز نکاتی در مورد هزینه کنونی تولید و استفاده از سیمان گوگردی در سطح ملی و نیز بین المللی می باشد. نتایج نهایی نشان دهنده تاث یر قابل توجه تول ید و استفاده از سیمان گوگردی و جایگزین کردن این نوع سیمان به جای سیمان معمولی پرتلند در صنعت بتن در مقوله های کاربری، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه تمام شده کلی بوده است.