سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تورج تقی خانی – عضو هیئت علمی (استادیا) دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دانشگاه
شیلا آریانا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دانشگاه
رضا محمدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دا
سمیرا بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دانشگاه

چکیده:

امروزه حفاری واستخراج مواد هیدروکربنی، ازمهمترین اهداف احداث سکوهای دریایی میباشد. پایداری این سازه ها بدلیل آسیبهای اقتصادی وزیست محیطی گسترده ناشی ازخرابی، اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه تلاش دارد تا نشان دهد که یکی از روشهای موثر برای جلوگیری ازاینآسیبها استفاده از استراتژیهای کنترلی می باشد. درتحقیق حاضر، پس ازمدلسازی و بارگذاری جکت سیری ۵ درنرم افزارSACS ماتریسهای جرم و سختی آن استخراج و بدلیل بزرگی مقیاس این ماتریسها جهت استفاده درالگوریتم کنترلی، ابعاد آنها بکمک برنامه ای درنرم افزارMATLAB بگونه ای کاهش داده شد که مشخصات اصلی دینامیکی جکت تغییر ننماید. جهت کنترل نیمه فعال ۶ جکت، ازترکیب میراگر هوشمند سیال مغناطیسی (مگنتورئولوژیکال) ۷ و جداگرهای لرزه ای ۸ که عرشه برروی آن قرار گرفته، استفاده گردید. هنگام بارگذاری لرزه ای رفتار میراگر هوشمند سیال مغناطیسی تحت الگوریتم کنترلی بهینه روباستH2/LQG درهرلحظه مطابق با پاسخهای ثبت شده درحسگرهای واقع در عرشه سازه به نحوی تغییر میکند که پاسخ دینامیکی سازه به کمترین مقدار ممکن کاهش یابد. این امر تحت رکورد زلزله کوبه ارزیابی گردید که نتایج آن کاهش قابل توجهی رادرپاسخ لرزه ای سازه کنترل شده درمقایسه با حالت کنترل نشده نشان داد.