سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا یزدانی – کارشناس ارشد زراعت – کارشناس پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
سمیه پورهاشم – کارشناس اقتصاد و بازرگانی

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری تاخیری در مراحل ابتدایی رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵ تکرار انجام گردید. ارقام عبارت بودند هیبریدیهای سینگل کراس ۷۰۴، ۶۴۷، ۶۰۴، ۳۰۱ در آزمایش اول II آبیاری از ابتدای کاشت بر اساس نیاز گیاه و بدون تنش تا پایان دوره رشد گیاه و در آزمایشات دوم I2 و سوم I3 آبیاری دوم به ترتیب پس از ۷۰% و ۹۰% تخلیه مجاز رطوبتی از خاک انجام گرفت