سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سهیلا پورمند –
افشین تکدستان – دانشگاه جندی شاپور اهواز
محمد صدیق مرتضوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

فرآیند انعقاد در تصفیه آب از جایگاه مهمی برخوردار است . حضور ناخالصی های کلوئیدی که باعث کدورت می شوندومواد آلی کربنه بدلیل واکنش با کلر وایجاد فراورده های جانبی سرطانزا ،اهمیت ویژه ای به این امر بخشیده است . مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی منعقد کننده سولفات آلومینیوم و پلی آلومینیوم کلراید به همراه کمک منعقد کننده پودر کربن فعال در حذف کدورت و مواد آلی کربنه از آب آشامیدنی شهر بندرعباس صورت پذیرفته است.