سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجتبی یحیی آبادی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
محمدرضا مفاخر – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی

چکیده:

ورمی کمپوست کودیست که حاصل فعالیت کرم های خاکی بوده و حاوی عناصر غذایی قابل جذب گیاه می باشد. تحقیق حاضر، اثر کاربرد این کود آلی در اصلاح یک خاک سدیمی و نهایتاً بر تولید محصول سیب زمینی و اسفناج را بررسی میکند. تیمارها شامل ۵ و ۶ و ۷ تن در هکتار مصرف خاکی ورم یکمپوست در پلات های آزمایشی بودند. نتایج حاصل از دو سال آزمایش حاکی از اثر معنی دار مصرف ۷ تن در هکتار ورم یکمپوست در افزایش عملکرد سبزیجات برگی و غد های می باشد. همچنین نتایج نشان داد تیمار فوق تاثیر معنی داری بر افزایش کیفی خاک داشته است.