سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عصمت مهاجری – دانشکده محیط زیست و انرژی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

کادمیوم یکی از فلزات سنگین ( نرم ، شکل پذیر ، برنگ سفید – نقره ای) است که همراه با روی و جیوه در گروه ۲ فرعی جدول تناوبی عناصر جای دارد. این عناصر بعنوان یک جز حیاتی تکنولوژی مدرن روز ، مصارف نتعددی در صنایع الکترونیک ، ارتباطات ، نیروگاهها و هوا- فضا دارد. لذا بموازات افزایش مصارف این عنصر در صنایع مختلف میزان آن در محیط زیست نیز افزایش یافته است.ذرات این عنصر از طریق آب ، هوا غذا وارد بدن شده و بعلت قابلیت تجمعی که این فلز در برخی اندامها نظیر کلیه ها دارد همراه با متالوتیونینها در این عضو ذخیره می گردد و با افزایش حضور شخص در محیطهای الوده میزان آن در بدن افزایش یافته و سلامت کلیه ها را به خطر می اندازد . در این پژوهش نمونه های خون تهیه شده از ۴۰ بیمار کلیوی از نظر میزان کادمیوم بکمک دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی تعیین مقدار گردید و نتیج حاصله با نمونه های شاهد مقایسه شد. میانگین کادمیوم خون بیماران کلیوی ۲/۶۰ میکرو گرم بر لیتر و نمونه های شاهد ۱/۱۸ میکروگرم بر لیتر بدست امد . کادمیوم با بیماریهای کلیوی ارتباط دارد.