سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میترا یاحقی – دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ،امیدیه،ایران
مسیب میرعماد – دانشکده علوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ،امیدیه،ایران
معصومه فولادی – دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

در این مقاله اکسیداسیون ملایم الکلهای نوع اول و دوم، تحت شرایط سایشی توسط اکسید کننده کادمیم دی کرومات تثبیت شده در حضور کاتالیزورZno برروی بسترهایی همچون آلومینا و سیلیکاژل به آلدهید وکتون مربوطه گزارش شده است. ابتدا اکسیداسیون بنزیل الکل تحت شرایط سایشی در مقادیر مختلف کادمیم دی کرومات و آلومینا مورد آزمایش قرار گرفت که بعد از بررسی نتایج بدست آمده، بهترین مقادیر و مناسبترین بستر جهت انجام واکنش اکسیداسیون انتخاب گردید. این آزمایش با الکلهای مختلف و تحت شرایط بهینه انجام و محصولات آلدئید و کتون مربوطه ، با راندمان های مناسب بدست آمد.