سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه احمدزاده – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه، ایران
حاجی شالباف – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، امیدیه، ایران

چکیده:

اکسیدکننده پیریدینیوم کلروکرومات به همراه کاتالیزگر نانوذرات آلومینا برای اکسیداسیون سایشی الکلها در شرایط بدون حلال استفاده گردید. ابتدا اکسیداسیون بنزیل الکل ونانوذرات آلومینا در حضور مقادیر مختلف پیریدینیوم کلروکرومات بر روی بستر سیلیکاژل مورد آزمایش قرار گرفت که بعد از بررسی نتایج بدست آمده ، بهترین مقادیر جهت اکسیداسیون انتخاب گردید. این آزمایش با الکلهای دیگر و بهترین مقادیری که مربوط به پیریدینیوم کلروکرومات، نانوذرات آلومینا و سیلیکاژل از آزمایش قبل بدست آمده بود، انجام گرفت و محصولات آلدهید مربوطه با راندمانهای بالا حاصل گردید.