سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کاظمی – دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
سهراب سنجابی – دانشگاه تربیت مدرس
محمد خزعلیان – دانشگاه آزاداهواز

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از یک حمام سیتراتی در چگالی جریانهای ۲۰، ۶۰ و ۱۲۰ میلی آمپر بر سانتی مترمربع و دمای ۷۲ درجه سانتی گراد، اقدام به رسوب الکتروشیمیایی پوشش نانو کریستالی نیکل تنگستن بااندازه دانه حدود ۴۰ نانومتر در چگالی جریان الکتریکی ۲۰ میلی آمپر بر سانتی متر مربع نمودیم. جهت بررسی مورفولوژی سطحی از میکروسکوپ الکترون روبشی SEM استفاده گردید. همچنین بمنظور آنالیز عنصری از آزمون EDS استفاده گردید. جهت بررسی فاز ها و اندازه دانه پوشش از آزمون XRD استفاده نمودیم. نتایج نشان داد که با افزایش چگالی جریان میزان تنگستن رسوبی افزایش، اندازه دانه های کریستالی کاهش و سختی افزایش می یابد.