سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسلام سازمند – دانشجوی دکتری مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه
علی اکبر آقا کوچک – استاد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت م
علی مزروعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

به منظور تعیین اثر چشمه اتصال بر رفتار جانبی قاب های متشکل از ستون با مقطع جفت پروفیل و تاثیر نحوه مدلسازی سازه، با تاکید بر نیاز به مدل سازی صحیح چشمه اتصال، سه قاب ۵ و ۸ و۱۲ طبقه با پنج روش مختلف مدل سازی شده است. منحنی رفتاری چشمه اتصال در اتصالات با مقاطع جفت پروفیل، عمدتا به دلیل هم صفحه نبودن جان های ستون با جان تیر، متفاوت با اتصالات متعارف تیر I به ستون H می باشد. مدل های رفتاری چشمه اتصال بدست آمده برای اتصالات جفت پروفیل، به صورت چهر خطی ایده ال سازی شده است. قاب ها در هر دو محدوده خطی ( تحلیل مودال) و غیر خطی ( تحلیل استاتیکی غیر خطی) مورد بررسی قرار گرفته اند. تحلیل های مودال نشان دادند. که علی الخصوص برای پریود مودهای اولیه، هیچ کدام از مدل های قبلی نمی توانند به درستی خصوصیات مودال قاب ها را ارائه نمایند و بدلیل اهمیت اثر مودهای بالاتر در رفتار دینامیکی قابها، استفاده از مدل رفتاری مناسب چشمه اتصال لازم و ضروری است. نتایج تحلیل های استاتیکی غیر خطی نشان می دهد که استفاده از مدل های چشمه اتصال در اتصالات متعارف جهت بررسی رفتار غیر خطیجانبی قاب ها، نتایج گمراه کننده ای د رپی خواهد داشت. همچنین استفاده از سایر مدل ها بجای رفتار واقعی چشمه اتصال، که عمدتا توسط مهندسین طراح برای مدل سازی قاب مورد استفاده قرار می گیرد، ارزیابی نادرستی را به دنبال خواهد دارد.