سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عزیز همایونی راد – استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
میترا زراتی –
فرزاد شیدفر –

چکیده:

چاقی بیماری چندعلیتی بوده که نه تنها درکشورهای توسعه یافته بلکه درکشورهای درحال توسعه نیز دیده می ود چاقی و اضافه وزن نتیجه تعامل بین ژن و عوامل محیطی می باشد به عبارتی می توان گفت چاقی مشکل است که با خود عوارض التهابی بی شماری را درپی داشته و ارتباطی محکم با نحوه عملکرد برخی هورمون ها نظیر لپتین آدیپونکتین و ویسفاتین دارد چاقی حتی می تواند برنحوه عملکرد سلولهای سیستم ایمنی نیز تاثیر گذاشته و بدنبال اختلال درعملکرد این سلولها واکنشهای التهابی ودرنتیجه بیماریهای مزمن غیرواگیر و حتی بیماری امروزه یکی ازعلل چاقی و به دنبال آن اختلالات سیستم ایمنی را تغیی ردر های خود ایمنی را به همراه داشته باشد فلور میکروبی روده دانسته اند بنابراین شاید با مصرف محصولات پروبیوتیکی بتوان ازاین مشکل جهان شمول و عوارض آن کاست .