سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما دامغانیان – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدحسین سیدین – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدتقی صالحی – دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

سوپر آلیاژ اینکونل ۶۱۷ در بخش های مختلف توربین های گازی همانند محفظه گاز داغ، محفظه احتراق و همین طور در مبدل های حرارتی راکتورهای هسته ای به کار می روند. به منظور شناسایی رفتار منطقه جوشتغییرات خواص استحکامی، سختی و متالوگرافی منطقه جوشIN617قبل و بعد از پیرسازی انجام پذیرفته این سوپر آلیاژ به روش قوسی با الکترود دستی با جوش پشتی به روش جوشکاری قوس الکترود تنگستن با گاز محافظ خنثی جوشکاری گردید. عملیات پیرسازی حرارتی برای بررسی خواص منطقه جوش پس از قرارگیری در دمای بالا و زمان طولانی بر روی نمونه ها۱۰ ، انجام پذیرفت. پیر سازی نمونه ها در سه زمان ۱ و ۱۰۰ ساعت انجام گرفت. نتیجه آزمون کشش نشان می دهد که با افزایش زمان پیرسازی در این دما به تدریج استحکام منطقه جوش کاهش می یابد. همچنین مشخصگردید در زمان های اولیه این کاهش نرخ بیشتری دارد. آزمون میکروسختی برای نمونه های جوش در حالت اولیه و پس از ۱۰۰ ساعت پیرسازی انجام شد. پروفیل سختی نشان می دهد منطقه متاثر از حرارت نسبت به دو منطقه دیگر سختی بیشتری دارد. هم چنین بررسی های ریز ساختاری درشت شدن ذرات کاربیدی را در منطقه جوش نشان می دهد.