سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف رمضانی – دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمر
مهدی قمشی – استاد، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شکست پل ها ناشی از آبشستگی در تکیه گاه پل ها اهمیت مطالعه در مورد پیش بینی آبشستگی و راه های کاهش آن را روشن می سازد. اکثرتکیه گاه پل ها در دشت سیلابی قرار گرفته اند و قرار گرفتن آن ها در مجرای اصلی کمتر رایج است. یکی از موارد متداول در دشت سیلابیوجود پوشش گیاهی می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل با دیواره عمودی در مقطع مرکب می باشد. آزمایشات در ۴ تراکم پوشش گیاهی و شرایط هیدرولیکی آب صاف انجام گرفت. . نتایج نشان می دهد، در دامنه اعداد مورد مطالعه در این تحقیق، پوشش گیاهی می تواند تا ۴۴ درصد باعث کاهش در ماکزیمم عمق آبشستگی شود. همچنین، پوشش گیاهی تأثیر بسزایی در کاهش ابعاد حفره آبشستگی و تغییرات توپوگرافی پایین دست خواهد داشت.