سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان- بولوار جمهور
عبدالحمید جعفری – استادیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمدعلی حسینی – استادیار بخش شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، کاربرد پوشش های الکتروسنتز شده پلی پیرول برای حفاظت از خوردگی برنج در محیط کلرایدی خنثی بررسی شده است. فرایند الکتروپلیمریزاسیون پلی پیرول بر روی برنج با استفاده از روش ولتامتری سیکلی و در محلول آبی اسید اگزالیک حاوی مونومر پیرول انجام پذیرفت. به کمک این روش، پوشش چسبنده و همگن و با مقاومت به خوردگی بالا بوجود آمد. رفتار خوردگی نمونه پوشش داده شده با استفاده از منحنی های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی، امپدانس الکتروشیمیایی و پتانسیل مدار باز بر حسب زمان و در محلول ۵/۳% کلرید سدیم مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها نشان دادند که پوشش در مدت زمان های طولانی غوطه وری در محلول خورنده، خواص حفاظتی خوبی را از خود نشان می دهد و به صورت یک سد فیزیکی مؤثر، در برابر حملات عوامل خورنده به سطح زیرلایه عمل می کند. نتایج امپدانس الکتروشیمیایی نیز حاکی از این است که این پوشش رسانا از طریق قابلیت تسریع کنندگی خود نسبت به تشکیل لایه های اکسیدی پایدار، فلز زیرلایه را تحت حفاظت آندی قرار می دهد. مورفولوژی پوشش نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفت