سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل نیاعمران – استادیار دانشگاه کردستان دانشکده فنی مهندسی گروه عمران
محسن نوریان بهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه دانشگاه کردستان

چکیده:

در این مقاله، ابتدا طرح اختلاط بتن خودتراکم با استفاده از روش تاگوچی برای مقاومت فشاری بهینه شد. در مرحله بعد اثر پوزولان توف سبز آبیک که یک نوع پوزولان طبیعی میباشد روی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم بررسی شده است. نمونههای ساخته شده حاوی ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰و۴۰ درصد پوزولان میباشند. آزمایشهای صورت گرفته روی بتن تازه و سخت شده در این تحقیق شامل اسلامپ فلو، حلقهJجعبهLشکل، قیف V شکل، جعبهU شکل، تعیین مقاومت فشاری، ضریب نفوذپذیری آب، نفوذ یون کلر و درصد جذب آب میباشند. نتایج به دست آمده، اثر مثبت پوزولان آبیک روی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن خودتراکم را نشان میدهد. نمونه های بتنی در سنین ۷ ، ۲۸ ، ۹۰ روزه مورد آزمایش قرارگرفتند.