سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد مشکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی،سبزوار، ایر
زهرا پورفلاح –
مرتضی محمدی –
منیره نهاردانی –

چکیده:

بهبود تولید نان از آرد گندم همواره در تمام کشورها مورد توجه محققین بوده است. در کشور ما نیز در سال های اخیر به جهت جلوگیری از ایجادضایعات و حفظ ماندگاری و غنی سازی نان تحقیقات زیادی صورت گرفته است. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پودر آب پنیر و کربوکسی متیل سلولز) CMC 0 درصد به ترتیب بود. نتایج نشان داد با افزایش درصد / ۰ تا ۸ / ۰ و ۴ / ۰ تا ۶ / ( در تهیه خمیر آرد با درجه استخراج ۵۸ % در محدوده ۳ پودر آب پنیر و کر بوکسی متیل سلولز به طور معنی داری میزان فاکتور های رئولوژیکی خمیر) مقاومت و کشش( افزایش معنی داری پیدا کرد