سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهناز علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
شهلا امانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این تحقیق اثر پوتریسین در کالزایی و جنین زایی سوماتیک در رقم کریساری یونجه بررسی شد . ریز نمونه های هیپو کوتیل بر روی محیط کشت SH حاوی ۴-D،۲ (۱میلی گرم بر لیتر) و پوتریسین (۰ و ۰/۱ و ۰/۵ میلی مولار) کشت شدند. بیشترین درصد تولید کالوس و جنین کروی در محیط دارای ۱ میلی مولار پوتریسین مشاهده گردید و کمترین درصد مربوط به نمونه شاهد فاقد پوتریسین بود. این نتایج از نقش پلی آمین ها در مراحل مختلف رشد و نموی گیاه یونجه از جمله جنین زایی سوماتیکی حمایت می کند.