سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل صیادزاده – کارشناس مکانیک سیالات سازمان بهره وری انرژی ایران
ریحانه گازری – کارشناس برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهشاد نوشیروانی –

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است که اثر پنجره ها در ساختمان با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه ، نحوه و چگونگی تابش خورشید ، نوع معماری ساختمان ، نحوه اجرای پنجره و نوع پنجره مورد بررسی قرار گیرد. در قسمت دوم مقاله اثر اجرای راهکارهای صرفه جویی بر روی پنجره های ساختمان پروژه نمونه در شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. در این پروژه بار حرارتی و برودتی ساختمان در شرایط موجود محاسبه گردیده و سپس راهکارهای پیشنهادی بر روی پنجره ها اعمال شده است. در نهایت میزان صرفه جویی و بازگشت سرمایه ناشی از اجرای راهکارها محاسبه و تحلیل شده است