سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشته علی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
حسنعلی عربی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پویا زمانی – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان
داریوش علیپور – اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی اثر پلی اتیلن گلیکول PEG)) بر قابلیت هضم ماده آلی و انرژی متابولیسمی میوه کهور با استفاده از روش تولید گاز (Menkke) بود. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای این منظور میوه کهور از چند منطقه از استان هرمزگان جمع آوری و به آزمایشگاه تغذیه دام دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان جهت انجام یکسری آزمایش ها فرستاده شد. مکمل PEG سبب افزایش قابلیت هضم ماده آلی (OMD) و انرژی متابولیسمی (ME)شد اما این افزایش معنی دار نبود(p>0.05). افزایش در میزان عددی این دو پارامتر در حضور PEG نشان دهنده اثرات منفی تانن بر قابلیت هضم است