سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منیره نهاردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
مرضیه حسینی نژاد –
مرتضی محمدی –

چکیده:

درسالهای اخیر اثرات سلامتی بخش ترکیبات پری بیوتیکی بویژه اینولین و الیگوفروکتوز ها مورد توجه زیادی قرارگرفته است این پژوهش با هدف بررسی اثرات پری بیوتیکی اینولین استخراجی از گیاه کاسنی بومی صورت گرفت اینولین موجوددر ریشه کاسنی به روش هیدروترمال استخراج شد افزایش رشد وفعالیت باکتری لاکتوباسیلوس کازئی و باکتری اشرشیاکلی تحت تاثیر اینولین استخراجی در درصد های مختلف ۰و۱و۲ موردب ررسی قرارگرفت و با اینولین خالص تجاری گلوکز و فروکتوز مقایسه گردید نتایج تغییرات جذب سنجی و بررسی شد و زنده مانی سلولهای باکتریایی نشان داد که سطح ۲ درصد نتایج تغییرات جذب سنجی و بررسی شد و زنده مانی سلولهای باکتریایی نشان داد که سطح ۲ درصد اینولین استخراجی در افزایش دانسیته سلولی و افزایش رشد و بقا باکتری پروبیوتیک موفق تر از سایر کربوهیدرات ها بود.